Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Více informací o používání cookies

Správný postup při topení

Jak topit BRIKETAMI REKORD?

Aby spalování proběhlo čistě a bylo maximálně účinné, je třeba zvolit správné palivo, zajistit správné množství přiváděného kyslíku a dosáhnout v topeništi optimální teploty. Při topení briketami hraje důležitou roli především teplota počáteční. Proto je třeba použít vhodný podpalovač a dostatečné množství dřeva na zatápění. Brikety totiž nejlépe chytnou na rovnoměrném horkém podloží. Na to je třeba dbát především v případě, když je při zatápění spalovací prostor zcela vychladlý. 

1. Zatápění

správné topení, oheň, krbová kamna, podpal, zapálit oheň

Na čistý rošt položte vhodný podpalovač, dostatečné množství podpalového dřeva a následně několik briket. Vzduchové šoupátko nastavte do polohy pro zatápění, to znamená, že přívod vzduchu bude zcela otevřen. Když palivo začne dostatečně hořet, posuňte podle návodu k použití vzduchové šoupátko tak, abyste přívod vzduchu snížili. Nedostatečný přívod vzduchu má však za následek dýmání. Při zatápění nikdy nepoužívejte nebezpečné a nevhodné látky (jako např. benzín)!

podpalovač, podpal ohně, jak zapálit oheň, správný přívod vzduchu

2. Topení

žár, primární přívod vzduchu, rošt, hnědouhelné brikety, Rekord

Po zatopení začnou vznikat žhavé uhlíky. Prohrabejte uhlíky, aby propadl popel, a položte na ně několik briket REKORD. Vzduchové šoupátko nastavte do polohy pro zatápění – zcela otevřený přívod vzduchu. Když brikety chytnou, změňte polohu vzduchového šoupátka podle potřeb.

kombinace dřeva a briket

3. Udržování žáru

hořící brikety, žár, krásný plamen, plamen

Než půjdete spát, přiložte ještě dvě až čtyři brikety a počkejte, až chytnou. Potom nastavte vzduchové šoupátko do správné polohy dle návodu k použití. Druhého dne stačí prohrabat popel a položit na uhlíky dřevo spolu s několika briketami REKORD. Dále postupujte jako u běžného topení.

podpalovač, podpal ohně, jak zapálit oheň

Protože se brikety vyznačují velkým podílem pevných látek, musí být do prostoru topeniště přiváděno roštem větší množství vzduchu než při topení dřevem. Proto je briketami možné topit jen v takových zařízeních, která jsou ve spodní části topného prostoru vybavena roštem a popelníkem. Při správném nastavení přívodu vzduchu, prochází totiž kyslík, který je pro proces spalování nezbytný, i pod samotnými briketami. Další část spalovacího vzduchu, takzvaný sekundární vzduch, se pak chová stejně jako při topení běžným dřevem. 

Za účelem nízké produkce emisí a optimálního využití palivového zdroje, musí zůstat vzniklé plyny v topném prostoru tak dlouho, až kompletně shoří. Zásadní roli tu opět hraje přívod vzduchu. Pokud není při spalování k dispozici dostatek kyslíku, nemůže palivo shořet kompletně. Pokud je vzduchu naopak nadbytek, může to vést v závislosti na místu a způsobu jeho přívodu ke snížení teploty a zároveň s ní i účinnosti topení. Vždy je třeba dodržovat pokyny od výrobce uvedené v návodu k použití.