Prohlášení o ochraně dat

Ve jménu společnosti Lausitz Energie Bergbau AG - LEAG - vám děkujeme za návštěvu našich internetových stránek a zájem o produkty společnosti, která patří do skupiny LEAG. Ochrana vašich osobních dat je pro nás velmi důležitá a přejeme si, abyste se při prohlížení našich internetových stránek cítili dobře a bezpečně.

Sběr osobních dat a jejich zpracování

Internetové stránky skupiny LEAG můžete zpravidla využívat, aniž bychom od Vás v této souvislosti vyžadovali osobní data. Při prohlížení portálu se dozvíme pouze jméno vašeho poskytovatele internetových služeb, stránku, z níž jste se na náš portál dostali, a stránky, které jste na našem webu shlédli. Tyto informace se vyhodnocují za účelem získávání statistických údajů, přičemž je však zachována anonymita každého návštěvníka. Osobní údaje se vyžadují a zpracovávají pouze v případě některých služeb nabízených skupinou LEAG (např. Internet Self Service poskytovaný společností Lausitz Energie Bergbau AG), kde jsou tyto informace nezbytné pro zpracování vašich požadavků. Na některých místech webu používá LEAG takzvané cookies, jež nám umožňují individuálnější přístup k jednotlivým návštěvníkům. Cookies slouží jako identifikační prvky, které provozovatel webu může poslat na Váš počítač, aby ho mohl po dobu návštěvy stránek identifikovat. Můžete si svůj prohlížeč nastavit tak, abyste byli o umístění cookies informováni, a tak pro Vás bylo jejich používání transparentní.

Používání a poskytování osobních dat v rámci vymezeného účelu

Osobní data získaná v rámci internetových služeb společnosti LEAG se získávají, zpracovávají a používají v souladu s platnou legislativou o ochraně osobních údajů pouze za účelem zpracování obchodních transakcí a zajištění obchodních služeb souvisejících s poradenstvím a péčí o naše zákazníky a nezbytným vývojem produktů.

Google Analytics

Naše internetové stránky využívají statistický nástroj Google Analytics, tedy službu, kterou poskytuje společnost Google k analyzování webových stránek. Služba Google Analytics pracuje s takzvanými cookies, což jsou textová data malého objemu, jež se ukládají ve vašem počítači a umožňují analyzovat, jak internetové stránky využíváte. Informace zjištěné prostřednictvím cookies o Vašem používání internetových stránek se (včetně vaší IP adresy) přenesou na server společnosti Google v USA a tam se uloží. Google na základě těchto informací vyhodnotí Vaše využití internetových stránek, a to za účelem vytvoření zprávy pro provozovatele domovské stránky. Tato zpráva obsahuje informace o využívání internetových stránek a souvisejících služeb. Google může informace získané výše uvedeným způsobem případně poskytnout i třetím osobám, a to v případě, že to je vyžadováno zákonem, nebo v případě, že Google pověřil zpracováním informací třetí stranu. Google v žádném případě nepropojí vaši IP adresu s jinými daty Googlu. Pomocí nastavení Vašeho internetového prohlížeče můžete sice ukládání cookies zamezit, ale pak se může stát, že nebudete eventuálně moci využívat všech funkcí našich internetových stránek. Používáním našich internetových stránek dáváte souhlas s tím, že se mohou Googlem získaná data o vašem používání stránek zpracovávat popsaným způsobem k výše uvedenému účelu.

Právo na informace o získaných osobních údajích a jejich dokumentace

V souladu s platnou legislativou Vám na požádání písemně sdělíme, zda máte o vás uložena osobní data a jaká to jsou. V naší veřejné dokumentaci způsobu nakládání s osobními údaji provádíme záznamy dle § 4e německého zákona na ochranu dat BDSG.

Bezpečnost

Bezpečnost
LEAG chrání vaše data před neoprávněným přístupem, ztrátou nebo poškozením prostředky technického a organizačního rázu. Naše bezpečnostní opatření se neustále zlepšují ruku v ruce s technologickým vývojem.
Pokud máte dotazy v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, můžete se obrátit přímo na našeho specializovaného pracovníka pro oblast ochrany dat, který Vám je se svým týmem k dispozici, co se týče poskytování informací i vyřizování žádostí a stížností:

Jürgen Würbel
Datenschutzbeauftragter
Puschkinallee 52
12435 Berlin
E-Mail: Datenschutz@leag.de